Királyságok

Nelwë kontinensnyi vidékét hegyláncolatok szegélyezik. A csúcsok közt a völgyekbe nyúló átjárók és ösvények adják meg az országok természetes határát. Ezek a völgyek magányos fennsíkokká, sziklák káoszává és keskeny kanyonokká válnak, ahol az embert a robajló vízáradat nyeli el.

A belső Rhuay Tenger a legnagyobb ismert összefüggő víztömeg. A déli részén egy sajátos vulkanikus hegy emelkedik ki, mely egy kitörés során a lávából keletkezett sziget. Ez a Kohó Sziget. Számos tó, sokuk igen hosszú, található elszórtan Nelwë területén.

Még ha a hegyekben határozottan a hideg is az uralkodó klíma, a völgyek sokféle környezeti hatást produkálnak: hűvös és mérsékelt erdők, száraz dombok, tengeri fuvallat átjárta parti sziklák...

 

A Bunker

A Bunker a Yaalta-fennsíkon, Disttroy falvától és a harcmezőtől észak-nyugatra található. A goblinok ebben a földalatti létesítményben készülnek fel a háborúra, melyet a szomszédos város, Tüskefalva ellen vívnak. A Bunker goblin harcosai gépeikkel elszántan harcolnak a természetimádó Párduc klán ellen. Ezen a területen a Szénbehajtó klán az utolsó fát is kiirtotta, s csupán néhány fából épült őrtorony töri meg a táj egyhangúságát.

 

A Tüske szíve

Mélyen eltemetve a föld alatt burjánzik az óriási Tüskebokor. A tüskés ágakkal borított felszín alatt valóságos alagútrendszer alakult ki, melynek középpontjában ott dobog a Tüske szíve. Ezt az élő tüskebokrot a természetvédő Párduc klán idézte meg, hogy fegyverként használják fel a technológia oldalán álló Szénbehajtó klán ellen.

 

Etherea, a lebegő város

Úgy tűnik, az a város hihetetlen mód a felhők felett lebeg. Etherea az ókori bölcsek civilizációjának utolsó védőbástyája. Annak idején Etherea és két húga, Blazis és Silverfall között erős kapcsolat volt, mára azonban egyetlen elfeledett portál vezet a felhők közé bezárkózott városba. Itt a mágusok, az ősi tudás letéteményesei, még őrzik a múlt nagy titkait és legendáit.

 

Kristályerdő

Úgy tűnik, a valaha földre zuhant óriási meteor ezer meg ezer darabra töredezett, s ennek nyomait már csak a Létkristályok őrzik. Így a valaha hatalmas meteor energiája már csupán az Eleven kristály szívekben lüktet tovább.

 

Nexus, az Elementál földje

A Gyíkemberek földjével szomszédos világ kártevőit a Gyíkemberek egy mágikus fallal zárják el, s ezt őrzik ahogy erejükből telik. Ez a hely hemzseg a furcsa fosztogatóktól, a néptől, mely képes volt a repülés egyszerűbb módját felfedezni a léghajók formájában, később pedig tovább fejleszteni az űrben való közlekedésre alkalmas űrhajókká. E földön rejtőzik a Három boltív barlangja is, ahová az ősi mágusok fogságba zárták a Föld elementált.

 

A Vadak Ligájának területe

Ez az állam, amely valójában nem egy egész, magában foglalja a régi grófságot és a környező térséget. Nincs egyéb központosított hatalma a valláson kívül. Gaian (a térség legnagyobb "városa") templomának négy druidája kapta a vezető szerepet.

 

A Felhőváros Föderáció

Az az államszövetség fél tucat völgyet fog össze, melyet korábban a többi faj uralt, s a partvonalat, mely határos Egreiddel. A hihetetlen technikai "magasságokba" törő Felhőváros az egész világot ellátja robotokkal.

 

Egreid királysága

Egreid királysága egy kis állam, mely a Rhuay Tenger félszigetén betöltött központi helyzete ellenére nem játszik fontos szerepet Nelwë geopolitikájában. A dinasztia, mely két évszázada elfoglalta Silverfall trónját mindig is körültekintő semlegességet tanúsított az új módszerek ügyében.

 

Fényváros újhercegsége

A Liga lázadásakor gazdag birodalmából száműzetésbe került hercegi család (emberi, Egreid tradicionális szövetségese) ezen a kis területen telepedett le, melyet Hanse goblinjaitól kapott kereskedelmi kapcsolataiért cserébe. Ezen egyezménynek köszönhetően a goblinok nem áraszthatják el az egreidi piacokat gőzgépeikkel.

 

Blazis szabad városa

A Kohó Sziget szívében terül el, elszigetelt helyzete tette lehetővé számára, hogy semleges maradjon és boldoguljon évszázadokon át, függetlenítve magát minden konfliktustól. Szigorúan ragaszkodnak az alapvető hagyományokhoz és ez az utolsó elementáris egyház bölcsője. Az ember csak varázslat segítségével juthat el ide.

 

Plaur Gödrei

A Plaur egy folyó, mely a tündék lakta Selimire Völgyében fut és egy nagy, ingoványos deltában végződik. Az itt található vérengző tündérek és a különböző ocsmányságok, teszik a helyet különösen veszélyessé. Ha a tündérek nem is különösebben harcos típusba tartoznak, a természet könnyen ráveszi őket, hogy árasszák el egreidi szomszédaikat.

 

Fosztogatók Szurdokai

A parttól északra, Egreidhez nagyon közel található régió ad helyet a Fosztogatók laboratóriumának. Ezt az "országot" Iznahel alapította, a fosztogató, aki már igen korán érdeklődött a tudományos módszerek iránt. Ez a kis állam folyamatosan nyersanyag után kutat, hogy folytathassák szentségtörő kísérleteiket. A szurdokok fosztogatói zaklatják Felső Egreid partjait és néha megtámadják a hajókat is, melyek a belső tenger kikötőit látják el.

 

Forrás: hivatalos oldal

A hivatalos oldal megszűnt, a www.silverfall.jatekoldal.net az egyetlen angol nyelvű oldal, mely tartalmaz minden, az egykori hivatalos oldalon megtalálható információt!!!