Varjúfészek

Varjúfészek

 

Kocsmáros - Bartender

Küldetésadó: Najaad

Vadfűz udvarház elmegyógyintézetA Varjúfészekben járva térjünk be a második házba a bal oldalon. Ez a Vadfűz udvarháznak elnevezett elmegyógyintézet. A bejárattól menjünk jobbra, majd a kapuíven túl balra. Itt lesz két nyomólemez a padlóban, de ha ráállunk, nem történik semmi. Menjünk vissza a kijárat felé, akkor találkozunk Jangoval, az egyik banditával, akinek vérdíj van a fején. Még ne öljük meg, hanem kérjük a segítségét. (Ha mégis megöljük, a nála talált kulccsal nyissuk ki Teddy cellarácsát, és kérjük meg az őrültet, hogy segítsen nekünk.) Vele együtt álljunk rá újra a nyomólemezekre. Most már tovább mehetünk az eddig elrejtett részekre is. Balra fordulva a sarokban találunk egy cellát, benne áll egy jókora troll. Amikor megközelítjük, magas hangon kérlelni kezd minket, hogy adjunk neki inni, mert iszonyatosan szomjas. Ha van nálunk bármilyen alkoholos ital, az megteszi. Ha nincs, szerezzünk be egyet valahonnan, nem lehet nehéz feladat. Miután adunk neki inni, kapunk tőle egy másik küldetést is.

 

Az elátkozott serleg - The Blighted Beaker

Küldetésadó: Najaad

Miután adtunk egy piát a szomjas trollnak, ő elmeséli, hogy valójában nem is troll, hanem egy goblin, akit fogságba ejtettek a gonosz orvosok és idehozták, hogy kísérletezzenek rajta is. Az itteni dokik ugyanis inkább nekromanták, mint gyógyítók. Azonban Najaad - mielőtt elrabolták őt - ellopott egy kelyhet egy oltárról, s azóta csillapíthatatlan szomjúság gyötri. Addig ivott, vedelt, amíg trollá nem változott. Úgy gondolja, hogy ha valaki visszavinné a kelyhet az oltárra, akkor az átok megszűnne. Még ha ki is engednénk őt a cellából (a kulcsot a cellával szembeni helyiségben találjuk meg), akkor sem hagyhatja el ezt a helyet ilyen formában. Mi természetesen elvállaljuk, hogy visszavisszük azt a serleget, csakhogy ahhoz előbb még meg is kell találni.
Valószínűleg már felfedeztük az épület másik szárnyát, ha nem, akkor itt az ideje. Az épület egyik sarkában egy kis helyiségben megtaláljuk egy doktor holttestét. Vegyük el tőle a Doktor feljegyzését és az Ellátmány raktár kulcsát. Olvassuk el ezt a feljegyzést is, ebből megtudjuk, hogy a Gyógyszerraktár kulcsa az Ellátmány raktárban lesz. A szobából kilépve kissé balra lesz egy cella, ahol egy Bedlam nevű őrültet tartanak. Beszéljünk vele, olvassunk bele a gondolataiba, így megtudhatjuk, hogy van egy titkos helyiség valahol az épületben. Most menjünk el az Ellátmány raktárba, ami egészen a kijáratnál van, az első ketrecbe zárt őrült mellett. Itt vegyük magunkhoz a Gyógyszer raktár kulcsát. Mehetünk vissza oda, ahol Bedlam is van, csak onnan még menjünk balra, majd jobbra, s a rövid folyosó végén találjuk a Gyógyszer raktárt. A kulccsal nyissuk ki az ajtót. Az ajtófélfán találunk egy kapcsolókart, ezt húzzuk meg, mire felemelkedünk a bejárattól balra lévő fal. Itt találunk egy teleportot (ez egyenesen Chez Chanelle házának egyik titkos helyiségébe visz minket), és Ormhildr troll királynő serlegét. Ha ez megvan, szólhatunk is akár Najaadnak, de neki majd az lesz inkább a fontos, amikor már visszavittük a helyére.
Ha eddig még nem beszéltünk Heleonnal a Lanilor utcában, akkor tegyük meg, és vegyük fel a "Gyógynövénykivonat" című küldetést, mert csak így juthatunk hozzá Gula archeológiai ásatásának kulcsához. Menjünk le a csapóajtón, le a lépcsőn. (térkép) A lépcső aljában törjük össze a vázákat, s vegyük fel a Troll barlang kulcsát (ha a bal oldali ajtó mögötti kis helyiséget is fel akarjuk fedezni, akkor először oda menjünk be ezzel a kulccsal, majd ott is találunk egy másikat, ami nyitja a jobb oldali ajtót). A barlangban helyezzük vissza a serleget a troll királynő oltárára, majd térjünk vissza Najaadhoz. Immár goblin formájában fogad minket, és hálásan megjutalmaz minket.

Tipp: ezt a küldetést érdemes egy kalap alatt elintézni a "Súlyos hiba" küldetéssel együtt, amelyben egy másik troll - egykor Sir Gula - szenved csillapíthatatlan éhségben, mert ő meg a troll király aranytányérját emelte el.

 

Ég a város, ég a ház is... - And it Burns, Burns, Burns

Küldetésadó: Claire

Claire házaA Varjúfészekben ha az elmegyógyintézettől kicsit még tovább megyünk a főúton, balra megpillanthatunk egy égő házat, előtte egy fel-alá rohangáló asszonnyal. Ha megközelítjük, a nő azonnal megszólít minket. Rettenetesen fél a tűztől, de közben borzasztóan aggódik, mert a kisbabája bent maradt a házban. Ha beleegyezünk, hogy segítünk neki, akkor kiböki, hogy nem csak a gyermeke van ám odabent, hanem a jegygyűrűje meg a szerelmes levelei is, és ezek is nagyon fontosak neki. És ha már úgyis bemegyünk, legyünk szívesek azokat is kimenteni a tűzből. A küldetést a legsikeresebben természetesen akkor tudjuk elvégezni, ha mindhárom drágaságát sikerül kimenekítenünk. Akkor is "sikeresen" zárhatjuk, ha csak egy vagy két dolgot hozunk ki, de akkor kisebb a jutalom és tapasztalat is. Akkor bukjuk el a feladatot, ha semmit sem mentünk ki.
Figyelem! Nincs sok időnk a becses dolgok összeszedésére, úgyhogy igyekezzünk. Ha a tűz valamelyik tárgyban, vagy a csecsemőben kárt tesz, a képernyőn megjelenik piros betűkkel, hogy ez vagy az megsemmisült. Miután kijöttünk a házból már nem mehetünk vissza, ezért amit akarunk, azt egyszerre vegyük magunkhoz!

 

Claire szerelmes levelei - Claire's Love Letters

Küldetésadó: Claire

Amint belépünk az ajtón, menjünk be egyenesen a szemközti szobába, s ott a balra lévő íróasztalról szedjük össze a szerelmes leveleket. Menjünk tovább az emeletre...

 

Claire kisbabája - Claire's Baby

Küldetésadó: Claire

A bejárattól jobbra robogjunk fel a lépcsőn. Egyelőre próbáljunk meg nem foglalkozni a ránk rontó tűz csontvázakkal. A csecsemő az emeleti szobában van az ajtótól enyhén jobbra. Kapjuk fel, ráérünk később is csodálkozni azon, hogy mit keres egy troll kölyök egy emberi bölcsőben...

 

Claire jegygyűrűje - Claire's Wedding Ring

Küldetésadó: Claire

Az emeleti szobában találunk egy ékszeres ládikát, ennek a kulcsa az előző szobában a földön hever (meg kell kerülni a felborult szekrényt). Vegyük fel, nyissuk ki a ládikát és vegyük magunkhoz a gyűrűt. A begyűjtés sikerült. Mehetünk vissza Claire-hez.

 

A szépség és a szörnyeteg - Beauty And The Beast

Küldetésadó: Tom

Amikor a Varjúfészekben kószálunk, és betévedünk Decimus háza mögé, hirtelen egy fiatalember rohan hozzánk és könyörög, mentsük meg, mert meg fogja ölni. Hogy ki üldözi, azt is hamarosan megtudjuk, mert megérkezik Taurus is. Az első döntésünk abban áll, hogy megmentjük-e Tomot, vagy Taurus kezére adjuk. Hát persze, hogy megvédjük! Öljük meg Taurust, amúgy is egy faragatlan fráter. Ezután újabb döntés elé állít minket Tom. Szerelmét, Anne-t Luxurius tábornok elrabolta és perverz vágyainak játékszerévé fogja tenni, ha Tom nem menti meg. Mivel azonban ő gyenge és gyáva, nem mer bemenni abba a gonosz házba, viszont iszonyatosan félti szíve hölgyét. A kérdés, hogy megmentjük-e, vagy sorsára hagyjuk. Hát persze, hogy megmentjük őt is! De hogyan?! Innentől válik izgalmassá ez a küldetés, ugyanis a következő két lehetőség után két különböző módon lehet megoldani az ügyet, s ehhez mérten Anne is különbözőképpen fog Tomhoz viszonyulni. :-) Kezdjük akkor az "egyszerűbbel".
Tom elmeséli nekünk, hogy Luxurius tábornok vérdíjat tűzött ki Tom fejére, s halálának bizonyítékaként Tom ujját kérte. Ha megkérjük Tomot, hogy áldozza fel az egyik ujját, az némileg megkönnyíti a dolgunkat. Az ujjacskával menjünk el Luxurius tábornok házához, ami a Lanilor utcán az első épület balra. Itt Alvaro fogad majd minket, s ő kísér el Luxuriushoz, aki egy vállvonással elintézi, hogy nem Taurus végezte el a piszkos munkát, hanem mi, s így a neki felkínált jutalom is minket illet. Odakísér minket egy ládához, ami a budoárjában található, s kinyitja nekünk. Nincs benne semmi extra. No de ezután már odamehetünk Anne-hoz, és elmondhatjuk neki, hogy kiszabadítani jöttünk őt, hogy Tom küldött minket, aki jól van, csak az ujját veszítette el, hogy bejuthassunk hozzá. Ekkor persze Luxurius és az őrei ellenségessé válnak - verjük le őket. Ekkor minden lány kimenekül. Engedjük ki Anne-t is.
Különös mauzóleumA bonyolultabb választás az, ha nem tartunk igényt Tom ujjára. Ekkor kénytelenek vagyunk körülményesebben bejutni Luxurius tábornok lakába, mert az ajtó bizony nem lesz nyitva. Menjünk el Taurus házába, ez a Lanilor utcán lejjebb van, a leszakadt hídnál. Menjünk be, a földszinten menjünk be a nyitott helyiségbe. (Taurus háza) Itt lesz egy förtelem, ezt vágjuk le, majd az itt található csapóajtón ereszkedjünk alá a Különös mauzóleumba. Itt számos csontváz és egyéb hasonló ellenféllel kell szembenéznünk, valamint egy rejtélyt is meg kell oldanunk ahhoz, hogy bejussunk Luxurius hálótermeibe. A katakombákban egy hármas elágazásnál, jobbra és előrefelé találunk két-két sárkányszobrot, melyek különböző színben ragyognak, s előttük a földön egy-egy rúna van. Ezt érdemes megjegyeznünk. Az elágazás bal végében egy nagyobb terem van, ahol négy sárkányszobor áll, de egyik sem világít. A szobrokat megszólítva egy-egy színt kell választanunk, hogy milyen színben ragyogjanak fel. E szobrok lábánál is láthatjuk az ismerős rúnákat, s ezek alapján a következő színeket kell választanunk balról jobbra haladva: piros (semmi nincs előtte), kék (szem), zöld (halál), kék (csirke). Ha helyesen választottunk, egy láda jelenik meg. Vegyük ki belőle a kulcsot Luxurius hálóterméhez, s használjuk a megfelelő ajtónál.
Luxurius hálótermeKözelítsük meg Luxurius tábornokot és a ketrecbe zárt Anne-t. Ezzel megzavarjuk beszélgetésüket, Luxurius elég morcos is lesz tőle, és ránk támad. Jönnek az őrei is. Öljük meg őket. Vegyük el a tábornoktól a cella kulcsot, engedjük ki Anne-t, mondjuk el neki, hogy Tom küldött minket. Ő elszalad (a lányok már a harc kezdetén elmenekültek), mi pedig kint a folyosón azt tapasztaljuk, hogy valamiféle erőtér állja utunkat. Menjünk vissza a hálóterembe. Lépjünk bele a szökőkútba, álljunk szemben a fallal. Itt találunk egy nyomógombot, azt nyomjuk meg. Erre sejtelmes kék szín önti el a helyiséget. Most forduljunk meg és lépjünk oda a velünk szemben álló oszlophoz. Láthatjuk, hogy ott fényesen ragyog valami: egy gomb. Nyomjuk meg. Menjünk a baldachinos ágy bal oldalán álló kis kerek asztalkához, s azon is nyomjuk meg a kéken ragyogó gombot. (Az ágy másik oldalán álló ládát csak az előző megoldásnál nyithatjuk ki!) Most induljunk el kifelé, s Anne cellájának a szoba felé eső oszlopán találjuk meg az utolsó gombot. Ekkor az erőtér megszűnik, s mi lemehetünk a lépcsőn. Még néhány őrrel kell leszámolnunk. (Luxurius háza)
Ha Luxurius tábornok kúriájában végeztünk, és Anne szabad, látogassuk meg az ifjú párocskát a Lakályos házikóban. A földszinten laknak. Beszéljünk Tommal és Anne-nel is, mindketten adnak némi jutalmat (ha beleolvasunk a gondolatukba, még képességpontokat is kapunk!).
Ha Tom az ujját áldozta a lányért, akkor békességben élnek, míg meg nem halnak. Ha azonban nem vágtuk le Tom ujját, még egy utolsó kis csavart belevihetünk a játékba. Beszélgessünk Anne-nel, akiről kiderül, hogy a pojáca Alerothi Richard lánya, s a bajnok a lányát Luxurius tábornoknak szánta feleségül. Hát, máshogy alakultak a dolgok, de azért Tom nem éppen egy bátor ember. Amikor elmondjuk, hogy felbérelt minket az ő megmentésére, akkor kiakad egy kicsit. Felháborodásában Tom fejére olvassa, hogy gyáva és semmit sem tett érte, csak gyáván megfutamodott, aztán faképnél hagyja. Ezt a húzást persze érző lelkű ember nem csinálja meg velük, de van egy ilyen "Eredmény", amit csak ezzel lehet felszabadítani (Apuci büszkesége).