Nagy Piactér

Nagy Piactér

 

Feltámadás - Dead Rising

Küldetésadó: Augustus tábornok

Miután kitárgyaltuk Augustusszal a főküldetéssel kapcsolatos feladatokat és információkat, rákérdezhetünk, hogy segíthetünk-e még valamiben. Ezt megtehetjük még folyamatában, amíg a Minisztérium előtt beszélgetünk vele, vagy később is, ha bemegyünk a Minisztériumba. Ekkor meséli el, hogy ki tudja miért, de röviddel azután, hogy Damian ostrom alá vette a várost, hirtelen élőhalottak kezdtek kibújni a Varjúfészek nevű városrészben és megtizedelték a város lakosságát. Az emberek többségének sikerült elmenekülnie onnan, de rengeteg sebesült volt és sok halott. Többször is megpróbálták visszaszorítani a zombiáradatot, de közben számos újabb bajnok veszett oda, s az erőfeszítések feleslegesnek bizonyultak, mert egyre csak jöttek és jöttek a zombik. Ezért végül Augustus elbarikádoztatta azt a városrészt, s a Mardaneus tértől arrafelé tiltott övezetnek minősítette. Mivel azonban mi egy sárkány erejével bírunk, talán nekünk sikerülhet kideríteni, mi okozza ezt a nagy mértékű feltámadást, és akár még sikerülhet is legyőznünk őket. Ez így is van. Időközben azonban a téren kinőtt a földből egy óriási fa, amely nem enged senkit áthaladni a téren, viszont a túloldalról támadó élőhalottakat is szépen sorra visszaküldi a holtak közé. Végezzük el előbb a "Nagy fába vágni a fejszét" küldetést, ami után Nericon, a tünde varázsló szelleme átenged minket. Ezután járjunk a végére a Mérnök dolgának, vagyis szerezzük meg a negyedik nyomravezető ereklyét (ld. "A IV. ereklye" küldetésnél), s mivel ehhez úgyis végeznünk kell a Mérnökkel, így ezt a problémát is megoldjuk. A Mérnök volt az, aki bosszúból feltámasztotta a holtakat és a város ellen küldte őket. Ha őt sikerült legyőznünk, térjünk vissza a Minisztériumba és számoljunk be erről Augustusnak.

 

A bajba jutott hölgy - Damsel in Distress

Küldetésadó: Servus / Alina

Servus & Alina házaHa már a Minisztériumban járunk, mindjárt a bejáratnál ácsorog egy katona. Bizonytalanul próbál magához hívni minket (térkép). Szólítsuk meg. Hebegve-habogva elmondja, hogy házuk a Varjúfészekben áll, s a felesége nem került elő a zombitámadás óta. Ő azonban nem nézhet utána, mert szolgálatban van, és nem hagyhatja el őrhelyét. De ha mi volnánk oly kedvesek és megnéznénk, jól van-e az asszony, nagyon hálás lenne nekünk. Alina ugyanis remekül főz, s nagy kár lenne, ha valami baja esne. Ha már átjutottunk a Mardaneus téren az elvarázsolt fa mellett ("Nagy fába vágni a fejszét"), akkor a Varjúfészekbe lépve mindjárt balra az első házba menjünk be. Ez Servus háza. Néhány lépés után egy rémült asszony segítségért kiált. Siessünk, öljük meg a rátörő 3-4 förtelmet. Ezután ő röviden megköszöni, majd elviharzik, hogy most aztán megmondja a magáét a férje urának, hogy nem volt képes ő maga eljönni érte, hanem egy Sárkánylovagot küld a megmentésére. Egyébként ha a Minisztériumban nem beszélünk Servusszal, hanem csak a város felfedezése közben "botlunk bele" Alinaba, akkor ő adja ezt a küldetést. Szóval most, hogy Alina biztonságban van, alighanem a férjét kell megmentenünk. Térjünk vissza a Minisztériumba, csak hogy végighallgassuk, hogyan szidja le a "bátor bajnokot" a "gyenge nő". A "békés" újraegyesülés örömére Servus megjutalmaz minket (mert azért mégis csak jól főz az asszony).

Tipp: ha Servus gondolataiba beleolvasunk, megtudjuk, hogy a csatakalapácsát az ágyán hagyta. Megszerzésének módjáról a "Titkok - Gondolatolvasás" fejezetben bővebben olvashatsz.

 

Félrevezető nyomok - Trail of Deceit

Küldetésadó: Hansel

Lakályos házikóHansel a Nagy piactéren álldogál nem messze az utazók szentélyétől, Dorus és Gretel társaságában. A három ember egy ketrecet áll körül, amelyben egy förtelem raboskodik - és egykedvűen hörög. Beszéljünk Hansellal, s ő elmeséli, hogy a minap éppen reggelizett, amikor hirtelen rárontott ez a förtelem. Ijedtében elrohant, egyenesen a főtérre, de az a szörny idáig követte. Itt azonban Dorus szembeszállt vele és legyőzte, de nem ölte meg, hanem ravaszul ketrecbe zárta, hátha Deodatus tanulmányozni akarja - és a zsákmányért kap tőle egy kis jutalmat. Kicsit csacsogjunk még Hansellal, s végül megkér minket, hogy ha már úgyis mászkálunk a városban, megnéznénk-e a házát, és elhoznánk-e neki valamit. Ő most nem mer oda visszamenni, hátha van még több is ezekből a szörnyetegekből. Otthagyta a szobájában a naplóját, s ez számára nagyon-nagyon fontos. Jól megjutalmazna minket, ha elhoznánk neki. Vállaljuk el. Hansel szobája a Lakályos házikóban van fent az emeleten. A Lakályos házikót a legkönnyebben úgy találhatjuk meg, ha szépen felszedegetjük a földön elszórt kenyereket, kolbászt és egyéb élelmiszer termékeket. Itt már nem találunk több ellenséget, úgyhogy békésen felfedezhetjük a lakrészt. (Ha megközelítjük Hansel ágyát, a rajta csücsülő paradicsom megszólít minket és felvehetjük tőle a főszálhoz kapcsolódó "Thomas, a paradicsom" küldetést.) A bejárattól jobbra lesz egy kis asztalka, azon lesz Hansel naplója. Vegyük magunkhoz. Ezt akár így "szűzen" is elvihetjük a gazdájának, de akár bele is kukkanthatunk - így érdekesebbé válik a dolog.
Ha rákattintunk a naplóra a felszerelésünkben, akkor két lehetőség közül választhatunk: vagy olvasatlanul eltesszük, vagy beleolvasunk. Hát persze, hogy beleolvasunk! :-) Ebből szépen kiderül, Hansel bolondul Gretelért, és bármire képes lenne, hogy megszerezze őt magának. Gretel azonban csak a barátja akar maradni, hiszen imádja a délceg, bátor bajnok férjét, Dorust. Ezért azt a tervet eszelte ki, hogy megidéz egy förtelmet, majd ételt elszórva a földön maga után csalogatja a Nagy piactérre, ahol Dorus teljesített szolgálatot. Így ráuszítja a bajnokra a szörnyet, s abban reménykedett, hogy Dorus meghal, Gretel pedig az övé lesz.
Ezzel a tudással térjünk vissza a piactérre. Ily módon három megoldásra nyílik lehetőségünk:

  1. Visszaadjuk Hanselnak a naplót, s nem szólunk a kis titkáról.
  2. Megemlítjük Hanselnak, hogy tudunk a cselszövéséről, de a hallgatásunkért cserébe egy kis extra jutalmat akarunk.
  3. Megmutatjuk Dorusnak a naplót, aki felháborodásában egyetlen láblendítéssel a pokolra küldi az aljas árulót.

Jutalmunk mindhárom esetben Hansel ládájának kulcsa, így ebből a szempontból teljesen mindegy, melyik utat választjuk. A különbség csak annyi, hogy az első két esetben maga Hansel adja át nekünk, a harmadiknál pedig a megjelenő zsákocskából kell kivennünk a kulcsot. Menjünk vissza Hansel szobájába és fosszuk ki a sarokban álló ládáját.

 

Szellemek bankettje - Spectre at the Feast

Küldetésadó: Caracalla szelleme

Crowell házaA Nagy piactér végében egy bajnok holttestét gyászolja néhány katona, s mélabúsan ácsorognak Caracalla égő holtteste körül, míg a szellem ott lebeg az orruk előtt. Mi ugye tudunk beszélni a szellemekkel, hát tegyük meg. Caracalla dühös szelleme megkér minket, hogy segítsünk neki megbosszulni saját halálát. Egy napon hirtelen láthatatlan lények jelentek meg egy varázsló házában és több társával együtt széttépték őket. Ha felajánljuk a segítségünket, akkor ő benyögi, hogy Crowell házában találkozunk, majd elviharzik. Ha nem akarunk segíteni, akkor mormol néhány átkot, és úgy hussan el bosszút állni. A holttestétől mindenképpen vegyük el a kulcsát, mert ezzel juthatunk be Crowell házába. Így ha később meggondoljuk magunkat, még mindig segíthetünk az önfejű szellemnek. Miután elvégeztük a "Nagy fába vágni a fejszét" küldetést, bejuthatunk a Varjúfészekbe, ahol a varázsló háza is található. Ez a második ház lesz balra a bejárattól. Lépjünk be. Itt Caracalla fogad minket. Induljunk el a folyosón, majd néhány lépés után térjünk le jobbra. Gyújtsuk meg a zárt rács mindkét oldalán álló gyertyát. Ekkor egy bejátszást látunk egy bajnok holttestéről, aki a saját vérével még egy hatalmas jobbra nyilat festett halála előtt a falra. Hátráljunk vissza a főfolyosóra, majd lépjünk néhányat a kijárat felé. Itt jó alaposan nézzük meg a falat. A hosszanti tartógerendán a vérrel rajzol X közelében lesz egy kis gomb (nézzük a vérnyomokat is a földön!), ezt nyomjuk meg. Egy rejtett helyiség jelenik meg. Húzzuk meg az itt található kapcsolókart, mire kinyílik a rács. Menjünk be, olvassuk el a halott bajnok feljegyzését. Ebből kiderül, hogy a fénynek nagy jelentősége van jelen helyzetünkben. A tetemtől vegyük el az ebédlő kulcsát. Menjünk tovább a sötét folyosón. Lépjünk be az ebédlőbe. Itt találunk egy újabb elesett harcost, s az ő feljegyzése is csak a gyertyák fontosságát emeli ki. Keressük meg az összes gyertyát és gyújtsuk meg mindet. Van kettő ebben a helyiségben az ebédlő ajtajától balra (itt egy zárt rács van). Aztán ha tovább megyünk a sötét folyosón, itt is lesz még két gyertya a két oldalon, és még kettőt találunk a folyosó végében. Ekkor látható válik egy eddig rejtett folyosó szakasz. Menjünk tovább, lépjünk be az ajtón. Megtaláltuk a láthatatlan lényeket. Ám ezek csak addig láthatatlanok, míg sötét van. A helyiség négy sarkában egy-egy kis asztalkán áll négy gyertya. Ezeket mind gyújtsuk meg. Közben folyamatosan támadás alatt vagyunk. Amikor mind a négy gyertya ég, láthatóvá válik a három gonosz szellem - ekkor mi is tudjuk őket támadni. Érdemes megidézni a Lényünket, hogy Caracalla mellett még egy segítőtársunk legyen, s így hamarabb legyőzhessük őket. Ugyanis az alamuszi szörnyek időnként kioltják a gyertyákat. Ekkor Caracalla figyelmeztet minket, s nekünk újra sorra meg kell gyújtanunk az összest. Ezt kétszer-háromszor kell eljátszanunk, mire le tudunk számolni a gyilkos lényekkel. Amikor ez megtörténik, a szobában - és az egész házban - fényesség árad szét, és aktiválódik egy teleport is. Caracalla hálásan megköszöni segítségünket és távozik a Visszhangok csarnokába. Mi igénybe vehetjük a teleportot, ami átvisz abba a zárt helyiségbe, amit az ebédlőben a bejárattól balra láttunk. Itt találjuk a hajdani bajnok ládáját is. Fosztogassunk kicsit, majd nyomjuk meg a rács bal oldalán lévő gombot az ajtófélfán, aztán rövid úton távozhatunk a házból.

 

Örök hűség - Eternal Commitment

Küldetésadó: Decimus

Decimus házaAmint belépünk a Gyógyítók házába, a bejárathoz legközelebb eső ágyon egy haldokló férfi elhaló hangon magához hív minket (térkép). Menjünk oda, beszéljünk vele. A neve Decimus és az élőhalottak támadásakor halálos sebet kapott. Egyetlen utolsó kívánsága lenne, de csak egy magunkfajta Sárkánylovag képes ezt teljesíteni. A házában maradt elhunyt feleségének gyűrűje, melyet ő egykor örök hűsége jeleként ajándékozott az asszonynak. Ő már a Visszhangok csarnokában van, de szeretné ezt a gyűrűt magával vinni, s ha ő is odajut, abban reménykedik, akkor könnyebben rátalál felesége. Ha érdekel minket a feladat, akkor a "Nagy fába vágni a fejszét" küldetés teljesítése után beléphetünk a Varjúfészekbe. Decimus háza ezen az elzárt területen van, a felsővárosban, ha a nagy átjárótól elindulunk előre, majd elmegyünk jobbra, akkor a járt út bal oldalán lesz a házikó. Menjünk be, öljük meg a ránk rontó banditákat. Egy kis ládikót találunk a ház keleti falánál álló asztalkán. Ebből vegyük magunkhoz a gyűrűt, s vigyük vissza a haldoklónak. Ő nagyon boldog, s bár maga nem tud jutalmat adni, de elárulja, hogy Bernardra bízta minden ingóságát, aki bezárta azokat egy ládába. Ez mind a miénk lehet, neki már úgysincs rájuk szüksége.
Alternatív megoldásként a gyűrűt odaadhatjuk Astridaxnak is, aki a Lanilor utcán ácsorog egy félreeső helyen (ld. "Aljas szándék" küldetés), de akkor ezt a küldetést elbukjuk.

1. Tipp: ha beleolvasunk a gondolataiba, már akkor megtudjuk, hogy Bernard az alagsorban helyezte el a holmiját, köztük az egyedi felszerelések egyikének egy darabját, az Árnyíjász kesztyűt. Részletesen a "Titkok - Páncél szettek" alatt olvashatsz erről.
2. Tipp: Decimus házában vagy egy titkos helyiség, ide különböző kapcsolókarok meghúzásával juthatsz be. További részleteket ld. a "Titkok - Egyéb" címszó alatt.

 

Egy napra egy csaló - A Fraud a Day...

Küldetésadó: Bernard

Ezt a küldetést csak azután vehetjük fel, hogy Heleon megbízatását ("Gyógynövénykivonat") elfogadtuk, miszerint össze kell szednünk 5 fiolányit a főzetéből, mellyel a legsúlyosabb sebeket is pillanatok alatt meg lehet gyógyítani. Azonban ha beleolvastunk a gondolataiba, és kiderül, hogy csak a puszta szerencse folytán került a birtokába e főzet receptje, akkor megnyílik előttünk egy másik lehetőség is: áruljuk el Bernardnak, hogy Heleon csaló. Bernard nagyon nem lepődik meg, mert ezt azért úgy sejtette, de a legjobban az háborítja fel, hogy ezt a tudást kizárólag magának tartotta meg. Sokkal több ember életét menthették volna meg, ha a többi gyógyító rendelkezésére bocsátotta volna a főzeteket, vagy a receptet. Ha szimpatizálunk ezzel a gondolatmenettel, akkor a Heleon által kért 5 fiola főzetet Bernardnak is odaadhatjuk, mert ennyire neki is szüksége lenne ahhoz, hogy a főzet elemzésével reprodukálja a receptet. Ha akár csak egyet is elfogyasztunk ezekből az italokból, akkor ezt a küldetést is elbukjuk, meg Heleonét is, mert mindkettejüknek mind az öt fiolányi löttyre szüksége lett volna.

 

Emésztő gondok - Something Rotten

Küldetésadó: Kelton

Ezt a küldetést csak azután vehetjük fel, hogy beszéltünk a Mardaneus téri gyógyítók közül a Peter nevűvel. Ő ugyanis megkér minket, hogy hozzuk el neki az egyetlen megmaradt Gyógyító kövét ("Elsősegély"), s mivel ez a Gyógyítók házának alagsorában van, amit egy gyógyíthatatlan és fertőzőnek tartott beteg miatt lezártak, megadja a zárt ajtóhoz a jelszót is. Tehát amikor ott állunk a Gyógyítók házának alagsorában, a zárt ajtónak adjuk meg a jelszót: lonc. Amint belépünk a kis helyiségbe, egy csontváz azonnal megszólít minket. Ha hajlandóak vagyunk meghallgatni, akkor elmeséli, hogy egy éjjel rémálmot látott, amiben megjelent egy démon és elkezdte enni a lábát. És amikor felébredt, a hús valóban eltűnt az egyik lábáról. És így ment ez tovább még egy-két éjjel. A gyógyítók attól tartottak, valami fertőző betegsége van, de meggyógyítani nem tudták, ezért inkább bezárták ebbe a kamrába. Ha beleolvasunk a gondolataiba, egy hátborzongató hang közli velünk, hogy távozzunk a fickó elméjéből, mert ez már az övé. Akkor még nem tudhatjuk, kié, de utána járhatunk. Faggassuk tovább a szerencsétlen flótást, s végül kinyögi, hogy nemrég a Főnix fogadóban találkozott Halliwell-lel, és kért tőle egy autogramot. A fickó nem volt valami jó hangulatban, és csupán egy gyilkos pillantásra futotta tőle, de ennek nem tulajdonított akkor sem túl nagy jelentőséget. Ezzel még nem jutottunk sokkal előrébb. Menjünk át a Főnix fogadóba, beszélgessünk el Rickyvel, a kocsmárossal, olvassunk bele a gondolataiba. Ebből kiderül, hogy Halliwell rábízta az általa bérelt emeleti szobájának kulcsát, de Ricky elhagyta azt. Valószínűleg a hídon eshetett ki a zsebéből, és a híd alatt lesz valahol. Irány a Lanilor utca, s mikor a híd alá érünk, a leszakadt kőhíd kupacát megkerülve egy néhány fokos lépcsőn megpillanthatjuk a kulcsot (térkép). Ezzel caplassunk vissza a Főnix fogadóba, fel az emeletre, és nyissuk ki a zárt ajtót. Amikor belépünk, tetemek sokasága hever szerteszét a földön. Az ajtóval nagyjából szemközt látható a földön egy pentagramma, öt gyertyával a csücskeiben. Ezeket gyújtsuk meg a szokásos módon. Ekkor megjelenik Ezazzh, Halliwell kis háziállata, akit kedve szerint szokott ráuszítani azokra, akik valamiért kivívták ellenszenvét. Cserébe szolgálataiért a köpönyegforgató kutató élő emberi áldozatokkal látja el a démont. Elég erős a szörnyeteg, és ráadásul rendesen gyógyítja is magát, ezért célszerű a Lényünket segítségül hívni, vagy egy erősebb szörnyet megidézni, hogy azok velünk együtt folyamatosan lefoglalják őt, s így ne tudja magát gyógyítani. Ha végeztünk vele, vegyük magunkhoz a vérét. Ezt vigyük el Keltonnak, aki miután megissza, visszakapja hús-vér testét. Ennek örömére megjutalmaz minket - majd elviharzik Madam Eve bordélyházába... :-)
Alternatív megoldásként megihatjuk Ezazzh vérét mi magunk, de ezt egyáltalán nem javaslom, ugyanis nem csak a küldetést bukjuk el, de az Egészségünk is visszaesik 5 ponttal!

 

Emlékek a múltból - Reminiscence of the Past

Küldetésadó: Ricky

Henry & Eleanor házaA Főnix fogadóban számos küldetést felvehetünk, de talán a legegyszerűbb, ha mindjárt a kocsmárossal beszélünk. Ricky úgy lett a fogadó tulajdonosa, hogy szülei egyszer elutaztak nyaralni, de sohasem tértek vissza. Henry és Eleanor eltűntek, és a hiányuk megviseli a fiukat. Rickynek eszébe jutott egy amulett, melyet édesanyja adott neki még gyerekkorában. Ő maga ugyan nem hisz az erejében, de mint emlék nagyon hiányzik neki. A szülei háza azonban a Varjúfészekben van, amit a zombitámadás miatt Augustus tábornok tiltott városrésznek nyilvánított. Ám ha mi esetleg mégis bejutnánk oda, akkor hozzuk már el neki ezt az emléktárgyat. A "Nagy fába vágni a fejszét" küldetés teljesítése után beléphetünk a Varjúfészekbe. Henry és Eleanor háza jobbra az első épület. Lépjünk be, majd öljünk meg minden szörnyet. A szobában az ágy mellett álló asztalkán találunk egy ládikót, ebben lesz az amulett. Eleanor amulettjével menjünk vissza Rickyhez, adjuk oda neki.
Alternatív megoldásként Eleanor nyakláncát odaadhatjuk Astridaxnak is, aki a Lanilor utcán ácsorog egy félreeső helyen (ld. "Aljas szándék" küldetés), de akkor ezt a küldetést elbukjuk.

Megjegyzés: Henryvel, a szakáccsal és feleségével, Eleanorral már találkoztunk az Őrszem-szigeten az alapjátékban. Ott voltak Hermosa táborában, de ugye meghaltak, amikor Damian méregfelhővel árasztotta el a szigetet. Elmondhatjuk Rickynek, hogy a szülei meghaltak, amitől nagyon szomorú lesz. Mondhatjuk azonban azt is, hogy nagyon megtetszett nekik egy tanya, azt megvették, és most ott élnek boldogan - ez persze kegyes hazugság, de Ricky ettől kissé felderül, bár csalódott lesz, mert nem írtak neki erről. Ez a kis "közjáték" azonban semmilyen befolyással nincs a küldetésünkre nézve.

Tipp: azért ne siessünk úgy ki ebből a házból, mert van egy titkos pince, amit még kifoszthatunk. Részleteket ld. a "Titkok - Egyéb" címszó alatt.

 

Mindenki lehet ételkritikus - Everybody's A Critic

Küldetésadó: Bourdain

Gula házaBourdain a Főnix fogadó szakácsa. Ételei olyan híresek, hogy messze földről érkeztek ide emberek, hogy megkóstolhassák a specialitását. Csakhogy a szakács ma morcos. Ha megkérdezzük, mi a probléma, rögtön kiderül, hogy a specialitásához hiányzik a legfontosabb alapanyag, pedig most rettentően nagy szüksége lenne rá, mert úgy tudja, a vendégek között van egy ételkritikus is. Ezzel mindjárt két feladatot is a nyakunkba varr - már persze ha elvállaljuk. "Az ételkritikus" küldetést (ld. lejjebb) hamar megoldhatjuk, ezt alább részletezem. Az alapanyag, amire szüksége van Bourdainnak, már kicsit macerásabb ügy. Kerítenünk kell egy Gorgombert nevű sajtot, ami nagyon ritka (és nagyon-nagyon büdös). Egy darab elegendő ugyan a küldetéshez, de a városban ebből a sajtból két darabot is találhatunk. Az első darab megszerzéséhez először is beszélnünk kell Darveshsal, aki a városkapu előtt koldul. Olvassunk bele a gondolataiba, ebből megtudhatjuk, hogy Alzbeta Gula konyhájával szemközti virágcserépbe szokta rejteni a hátsó ajtó kulcsát. Menjünk le a Lanilor utcán, s Gula háza mögött egy pici beugróban meglátjuk a virágcserepet, benne a kulccsal. Ezzel bejuthatunk a konyhába, vegyük magunkhoz a Gorgombert sajtot. A másik sajtot odabent találjuk meg Gula házában, a földszinten, a lépcsőtől jobbra. Ahhoz, hogy oda bejussunk, meg kell oldanunk a "Gyilkosságra éhezve" című küldetést. Ha az egyik vagy mindkét sajt a birtokunkban van, térjünk vissza Bourdainhoz, adjuk át neki, majd hagyjuk alkotni. Kis idő elteltével beszéljünk vele újra, akkor kapjuk meg a jutalmunkat, s ha két darab sajtot viszünk, még nekünk is jut belőle egy adag.

 

Az ételkritikus - The Food Critic

Küldetésadó: Bourdain

Ez a kis feladatocska szerves része az előző küldetésnek. Bourdain nagyon izgatott, mert azt hallotta, egy ételkritikus érkezett a fogadóba, s a hírneve forog most kockán. A háború miatt nincs elég alapanyag, de mégis muszáj valami nagyot alkotnia. A specialitását akarja elkészíteni az ételkritikus számára, a Coq Bourrét. A baj az, hogy még ha sikerülne is találnunk egy Gorgombert sajtot, ami elengedhetetlen hozzávalója az éteknek, akkor sem tudja, kinek tálalja fel. A számos vendég közül meg kell találnunk, ki az ételkritikus, hogy ő részesülhessen a mennyei étel nyújtotta élvezetben, és csupa jó kritikát írjon az újságba. Menjünk ki, beszélgessünk minden vendéggel. Csak a szövegük alapján bárki lehetne ételkritikus, de ha beleolvasunk a gondolataikba, akkor bizony világosan kiderül, hogy Anona a fontos személy. Ő a három leányzó egyike, akik egy kerek asztalnál vihorásznak.
Ha csak egy Gorgombert-t hozunk Bourdainnak, akkor bizony el kell találnunk a kritikus személyét, különben bukjuk a küldetést és a szakács még morcosabb lesz.
Ha sikerül mindkét Gorgombert-t megszereznünk, az ételkritikus személye jelentéktelenné válik, mert mindenkinek jut a Coq Bourréból. Ahhoz azonban, hogy ezt a küldetést is sikeresen fejezzük be, Anona nevét kell bemondanunk a szakácsnak.

 

Szítsd fel a tüzet! - Fire 'em Up!

Küldetésadó: Bedwyr

Amikor először belépünk a Főnix fogadóba, szemtanúi lehetünk egy jelenetnek, melyben egy részeg katona fogad a kocsmárossal, hogy majd ő elűzi a szellemet, ami kísérti a fogadót. Persze végül fordítva sikeredik a történet. Miután a nagyszájú katona elinalt, akár beszélgethetünk is Hanniballal. Ő elmondja, hogy ő meg a barátja hajdan kovácsok voltak, de egy napon, amikor versenyen mérték volna össze erejüket, ő bezárta a társát a szobájába. És rögtön ezután lezuhant a padlóban kialakított hatalmas lyukon át és a nyakát törte. (A csontvázát még megtalálhatjuk Anonaék asztala mellett a sarokban.) A szóban forgó szoba kulcsát megtaláljuk Hannibal háta mögött a fal mellett álló asztalkán. Menjünk fel az emeletre, majd a lépcsőtől egyenesen előre, aztán balra megtaláljuk a Bűbájos szobáját. Nyissuk ki. Odabent Bedwyr csontváza üdvözöl minket hatalmas örömmel. Szerencsétlen azért nem tudott meghalni, mert Bellegar őt is megtréfálta: Bedwyr kért tőle egy olyan italt, amitől halhatatlanná válik - de nem tudta, kitől kér szívességet. Bellegar teljesítette a kérését: a bűbájos halhatatlanná vált, de amíg ő maga meghalni képtelen, a húsa az enyészeté lett, mert arra már nem vonatkozott a kérés. Beszélgessünk vele tovább és kérdezzünk rá, hogy tudna-e nekünk fegyvert és páncél bájolni. Ekkor kapjuk ezt a küldetést. Szereznünk kell neki egy Goblin energia gömböt, mert most már csak az az egy dolog képes annyi energiát biztosítani, hogy beinduljanak tőle a gépek. Honnan szerezhetnénk Goblin energia gömböt? Hát egy goblintól! Mivel az egész városban három goblin van összesen, és közülük csak egy kereskedő, könnyű rátalálni a megfelelő delikvensre. Menjünk a Lanilor utcába, s ott beszéljünk Kaannal, akitől egy súlyos összeg kifizetése után beszerezhetjük a kívánt ritkaságot (térkép). Ezzel térjünk vissza Bedwyrhez. Mostantól nála is bűvöltethetünk tárgyakat.

Tipp: ha beleolvasunk Hannibal gondolataiba, akkor megkapjuk egy rejtély megoldásának kulcsát, ami Halliwell lakosztályában egy kisebb helyiségben van. Részletes leírást ld. a "Titkok - Gondolatolvasás" címszó alatt.