Az V. ereklye

Tehát amikor végre sikerül beszélnünk Thaddeusszal, ő hosszasan mesél a Varázslók háborújáról, Behrlihnről, a gonosz mágus bebörtönzéséről. Azt is elmondja, hogy a börtönét számos erős varázslat képezi, és még a helyét is el akarták rejteni, hogy senki se találhasson rá, ezért egy ember kezébe a lehető legkevesebb "tudást" helyezték, így esett, hogy az egyik pecsét nyitjának titkát öt emberre bízták akkor. Az öt embernek pedig csak külön-külön annyi információt hagytak meg, ami a pecsét egyötödéhez tartozott. Ez az öt ember minden bizonnyal hagyott hátra valami nyomot arra nézve, hogy mi volt az a titok, amit reá bíztak. Annak ellenére, hogy az az öt személy már biztosan nem él, hiszen ez már vagy ezer évvel ezelőtt történt, az általuk meghagyott nyomra azért még ráakadhatunk. Ezért azt a feladatot kapjuk, hogy keressünk olyan nyomravezető tárgyakat, ereklyéket, amelyek alapján majd kideríthetjük, hogyan nyissuk ki a börtön pecsétjét. A helyét már megtalálta Zandalor, amikor az első lezáró varázslat erejét felhasználta a várost védelmező pajzshoz: a Bajnok akadémia alatt húzódó katakombákban.
Miután semmi további információt nem sikerül összeszednünk, kezdjük el felfedezni a várost. Mivel ez egy végigjátszás, természetesen részletesen leírom, hová kell menni, kivel kell beszélni, és milyen küldetéseket kell elvégezni ahhoz, hogy szert tegyünk ezekre az ereklyékre. :-) Ezen kívül megjegyezném még, hogy valahányszor szert teszünk egy ilyen nyomravezető ereklyére, amikor az adott helyről távozni akarunk, egy fénysugár kíséretében hirtelen eltűnünk és Bellegar arénájában találjuk magunkat. Ebben az arénában Behrlihnnel karöltve kell megküzdenünk a Bellegar által megidézett lényekkel, de a legyőzésükre szánt idő mindig egyre kevesebb. Ha meghalunk, vagy nem sikerül az adott időn belül végeznünk, akkor Bellegar újra kristálybörtönbe zár minket és egy korábbi mentéstől kell folytatnunk a játékot - ezért célszerű minden alkalommal készíteni egy mentést, amikor már a felszerelésünkben van az újabb ereklye.

 

Maxos szentély

 

Az V. ereklye - Clue V

Küldetésadó: Thaddeus

Az ötödik ereklye egy Maxos szentélyben található, melynek bejáratát Bellegar rejtette el alaposan. Ahhoz hogy egyáltalán megjelenjen előttünk a csapóajtó, el kell végeznünk a "Rúnák és vasgyűrűk" című küldetést. Ennek során öt vasgyűrűt kell találnunk városszerte, és meghúznunk, hogy a hozzájuk tartozó rúnák felragyogjanak a Lanilor utca legelején húzódó városfalon. Miután Valeritól megtudtuk a helyes megfejtést, menjünk a sárkány szoborhoz az Ágaskodó csikóhal mögötti beugróhoz, adjuk meg a sorrendet, majd a megjelenő csapóajtón ereszkedjünk le Maxos szentélyébe. Itt mindjárt a katakomba elején találunk egy piedesztált. Nézzük meg. A rímbe szedett sorokból kiderül, hogy adott idő alatt meg kell húznunk három vasgyűrűt és meg kell semmisítenünk minden ellenfelet. Az első vasgyűrű mindjárt a folyosó bal sarkában lesz. A másik kettő a katakombák nyugati és déli csücskében. Közben öljünk meg minden ellenfelet. Érdemes megidézni a Lényünket, plusz valami szörnyet is (pl. démont), hogy ők is besegítsenek nekünk. Ravasz a feladat, ugyanis azt hihetjük, hogy már minden ellenféllel végeztünk, miközben meghúztuk a három vasgyűrűt, de még vissza kell mennünk a katakomba elejére, mert oda is termett még néhány csontváz. Ha sikeresen teljesítettük a feladatot, akkor kinyílik az eddig zárt kapu a katakomba végében. Lépjünk be, nézzük meg az itt álló piedesztált is. Az állványtól jobbra és balra is áll egy-egy láda, választanunk kell, melyik nyíljon ki. A küldetés szempontjából teljesen mindegy, mert mindenképpen benne lesz a Maxosra bízott utolsó nyomravezető ereklye. A döntés után nyissuk ki a választott ládát, rámoljuk ki, majd vizsgáljuk meg alaposan Maxos karperecét. A következő feliratot találjuk belevésve: "A komor hegytetőket Fehér hó fedi."

 

Rúnák és vasgyűrűk - Rune Handles

Küldetésadó: ha meghúzzuk az egyik vasgyűrűt

Miközben a várost járjuk, valószínűleg felkelti a figyelmünket legalább az egyik vasgyűrű, mely zölden ragyog a városfalon. Ha odamegyünk és meghúzzuk, az elsőnél egy bejátszást nézhetünk végig, amint a Lanilor utca elején a városfalon felragyog egy rúna. Behrlihn mindjárt bele is sutyorogja a fülünkbe, hogy ez figyelemreméltó jelenség, és ezentúl nyitott szemmel járjunk, mert valószínűleg van még néhány ilyen vasgyűrű a városban. Aztán ha tovább sétálgatunk, megtaláljuk azt a helyet is, ahol a vasgyűrűk által aktivált rúnák megoldását számon kérik. A szobor, amelyik még szerepet játszik a talányban, a Lanilor utcán található egy pici beugróban az Ágaskodó csikóhal háta mögött. Ha "megszólítjuk" a szobrot, az rímekbe szedve közli velünk, hogy egy kincset rejtő katakombát őriz, s hogy lejussunk, meg kell neveznünk a rúnák helyes sorrendjét. Amikor meghúzkodjuk a vasgyűrűket, és egy-egy rúna felragyog, beszéljünk az itt fel-alá mászkáló Valerival. Bár egyszerűbb akkor kitárgyalni vele a rúnák jelentését, ha már mindegyik megvan.
A vasgyűrűk helye Alerothban:

  1. A Minisztérium épülete mellett - ahová mi a Visszhangok csarnokából megérkeztünk - találunk egy bokrot, emögött van egy vasgyűrű. Nagyon nehezen lehet csak észrevenni. (térkép)
  2. Ahogy átlépünk a Lanilor utcára nyíló nagy boltív alatt, és ráfordulunk a lejtőre, bal kéz felé lesz a városfalon. (térkép)
  3. Az Ágaskodó csikóhal bejáratával szemközt a falon. (térkép)
  4. A Varjúfészekben a csatorna bejárata mellett mindjárt jobbra. (térkép)
  5. A Varjúfészekben a felső városrészben, Decimus háza mögött a falon (ahol Tommal is találkozunk). (térkép)


Szóval kérdezzünk rá Valerinál, hogy balról jobbra mit jelent az első, a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik rúna. Ezzel a tudással menjünk vissza a sárkány szoborhoz és felelgessünk neki:
1. Macska
2. Totem
3. Totem
4. Maxos
5. Macska
Amikor megjelenik a Maxos szentélyébe nyíló csapóajtó, a küldetést bevégeztük. Érdemes visszaszólni Valerinak, hogy megfejtettük Bellegar rejtvényét, megdicsér minket.